cos

anna_wilczewskaad. dr Anna WILCZEWSKA


Od 2008 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w 2013 roku otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura. W 2013 roku rozpoczęła pracę w Ogólnokształcącym Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie została dyrygentem Chóru mieszanego „Cantilena”. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „441 Hz”.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dra hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lyon we Francji. Była dwukrotną laureatką nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), nagrodzoną Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011), medalem honorowym „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014), wyróżniona stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014, 2015).

Specjalizuje się w wykonawstwie i badaniach nad repertuarem muzyki współczesnej. Wraz z Chórem Kameralnym „441 Hz” nagrała i wydała 2 płyty zawierające repertuar muzyki najnowszej: w 2012 roku została wydana płyta z Koncertu Serioso-Giocoso, zawierająca kompozycje współczesne, charakteryzujące się nowatorskim językiem muzycznym, a w 2014 nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta CD „Modern Choral Masterpieces”.

Z chórami, które prowadzi zdobyła liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, m.in.: Grand Prix 12. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w Sopocie (2016), Złote medale i zwycięstwa w kategoriach: muzyka współczesna oraz chóry kameralne na Międzynarodowym Festiwalu „Slovakia Cantat” w Bratysławie (2016), Grand Prix XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta (2014), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Kielnie z Sopockim Chórem Kameralnym „Continuo”(2011), Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze wraz z Chórem Mieszanym Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku (2010).

W latach 2009-2012 była również dyrygentem Sopockiego Chóru Kameralnego „Continuo”, a w latach 2008-2010 Chóru Parafialnego „Lira” w Rumi.