cos

alina_kowalska-pinczak_3prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak


Dyrygentka, teoretyk muzyki, wokalistka, pedagog.

Ur. 10 VI 1948 roku w Bydgoszczy. W 1967 roku ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Bydgoszczy, w latach 1967-72 studiowała w PWSM w Gdańsku (aktualnie Akademia Muzyczna w Gdańsku) na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki. Od roku 1972 jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym gdańskiej Akademii Muzycznej. W 1980 roku otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W 1981 roku utworzyła Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, od 1992 została dyrektorem artystycznym nowo powołanej instytucji kultury Miasta Gdańska, Cappelli Gedanensis, zespołu, w repertuarze którego znajdujemy opracowywane i wydawane drukiem utwory gdańskich kompozytorów XVI-XVIII w. Z Cappellą Gedanensis przez okres 33 lat wykonała kilkaset koncertów, współtworzyła widowiska poetycko-muzyczne, realizowała wspólne projekty z artystami: Roenhardem Goebelem (Musiqua Antiqua Koln), Wandą Wiłkomirską, Konstantym Andrzejem Kulką, Mirelem Iankovicim, Gail Gilmore, Takayashi Yamamoto, Miquelem Ortegą oraz Wojciechem Misiuro (Teatr Ekspresji), brała udział w licznych festiwalach i wydarzeniach o randze międzynarodowej, nagrała ok. 20 CD, w tym z muzyką dawnego Gdańska, uzyskała Złotą i Platynową płytę.

W 1990 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a w 1995 roku kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W 2001 roku uzyskała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

W latach 1999-2005 pełniła funkcję dziekana Wydziału I Kompozycji i Teorii Muzyki uczelni gdańskiej (przez dwie kadencje); w latach 2006-2015 pełniła funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Słuchu Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku profesora zwyczajnego, zaś od roku 2015 obejmuje kierownictwo Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji Teorii Muzyki.

Od chwili założenia była członkiem rzeczywistym Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu przy Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie, współpracowała z Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury jako juror w ogólnopolskich konkursach solfeżowych oraz recenzent.

Jest autorką publikacji naukowych z dziedziny surdologopedii, pedagogiki wokalnej, pedagogiki kształcenia słuchu (m.in. Kształcenie słyszenia linearnego. Od tonalności do atonalności AM Gdańsk 2000 [skrypt], Przestrzenie wyobraźni muzycznej AM Gdańsk 2011 [redaktor naukowa pracy zbiorowej, zawierającej 4 zbiory dyktand]).

Nagrody i odznaczenia:
m.in. za całokształt twórczości Pomorska Nagroda Artystyczna [2000], Medal Komisji Edukacji Narodowej [2002], tytuł Radiowej Osobowości Roku 2005, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski [2006], Zasłużony Kulturze Gloria Artis [2007]